Team schooljaar 2018-2019

José Pansier

“Toen ik zelf nog op de lagere school zat, 
ging al ik voorlezen en ‘helpen’ op de kleuterschool tegenover mijn ouderlijk huis. Ik wilde namelijk erg graag Juf worden. Na mijn opleiding in Nijmegen ben ik in 1979 als kleuterleidster begonnen op De Sieppe in Groesbeek.  Na vier jaar heb ik daar de overstap gemaakt naar groep 3 en momenteel ben ik ruim 18 jaar werkzaam op Mettegeupel.”

Energie, inspiratie en voldoening
“In al die jaren is er veel veranderd in het onderwijs. De laatste jaren mede door het gebruik van het digibord en tablets. Wat geeft dit mij en de kinderen veel nieuwe mogelijkheden! Na groep 1/2, 3, 4 en 6 ben ik al weer heel wat jaren parttime werkzaam als leerkracht van groep 7. In de bovenbouw voel ik mij echt op mijn plaats. Het werken met deze leeftijdsgroep geeft mij veel energie, inspiratie en voldoening. Waar het in de kern om gaat is dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze uitgedaagd worden zelf en met andere kinderen actief lerend bezig te zijn.”

Verkeer
“Daarnaast ben ik de contactpersoon voor verkeer op school. Als werkgroep verkeer vinden wij het belangrijk, dat de kinderen naast de theoretische verkeerslessen ook praktische vaardigheden opdoen. Ieder jaar organiseren we voor iedere groep een project, waarbij de kinderen het verkeer in de praktijk ervaren.” 

Beleid van de school
“Als lid van de MR denk ik samen met collega’s en ouders mee over het beleid van de school. Ik vind het prettig om naast het werk in de klas ook beleidsmatig binnen de school bezig te zijn. Zodat het welzijn van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijven.” 

e-mailadres: j.pansier@stichtingoog.nl
Media
  • José.jpg