Team schooljaar 2018-2019

Nelleke Willemsen

“Mijn onderwijsloopbaan is begonnen in Berghem waar ik op twee basisscholen heb gewerkt. Gedreven door interesse, vooral in de ontwikkeling van het jonge kind, heb ik met veel plezier een aantal jaren met een kleuterklas gewerkt.”

“Toen wij in 1995 met ons gezin in de wijk Mettegeupel kwamen wonen, was het heel vanzelfsprekend dat onze toen nog jonge kinderen naar OBS Mettegeupel gingen. De school voldeed aan onze wensen en was ook erg dichtbij. Het was dus geen toeval dat ik in eerste instantie als invaller op Mettegeupel kon starten en snel daarna een aanstelling als leerkracht kreeg aangeboden.”

Speciale ondersteuning

“Sindsdien heb ik een groot aantal verschillende groepen mogen begeleiden. Mijn werkzaamheden van de laatste 5 jaar bestaan uit het begeleiden van zowel individuele kinderen als groepjes leerlingen. Kinderen die op verschillende ontwikkelingsgebieden, speciale ondersteuning nodig hebben. Dit varieert van een lees- of rekengroepje tot het voorbereiden van teksten of lessen die in de klas nog behandeld gaan worden. Dit alles uiteraard in nauw overleg met de betrokken ouders.”

“Het geeft veel voldoening om te merken dat ik de kinderen zodanig kan helpen dat ze de instructie in de klas beter kunnen volgen of op hun eigen niveau met de materialen of leerstof aan de slag kunnen. Sinds kort begeleid ik een groep oudste kleuters, heel anders weer natuurlijk maar ook erg leuk om te doen.”

Uitdaging bieden

“De kunst is om door middel van nieuwe impulsen het kind voldoende uit te dagen en zo de betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Wanneer kleuters uitdaging krijgen in hun spel, zullen ze zich beter ontwikkelen. Jonge kinderen verrijken zich door het spontane spel dat o.a. in de verschillende hoeken plaatsvindt. Hierbij wordt een beroep gedaan op een groot aantal vaardigheden die bijdragen aan hun ontwikkeling tot een evenwichtig persoon.”
 
Behalve mijn functie als leerkracht, zit ik in de Medezeggenschapsraad en ben ik één van de 2 vertrouwenspersonen van onze school.

e-mailadres: n.willemsen@stichtingoog.nl
Media
  • Nelleke.jpg