Schooltijden en vrije dagen

OBS Mettegeupel is met ingang van het  schooljaar 2016-2017 gestart met een continurooster.

Schooltijden
Maandag:    8.30 - 14.30 uur
Dinsdag:      8.30 - 14.30 uur
Woensdag:  8.30 - 12.30 uur
Donderdag: 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag:        8.30 - 14.30 uur

Vrije dagen
Kijk in onze agenda voor alle vrije dagen en actuele activiteiten.
De zomervakantie duurt van 9 juli t/m 19 augustus 2018. Vrijdag 6 juli 2018 zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

Schooljaar 2018-2019:
Vakanties
Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober 2018  
Kerstvakantie   24 december 2018 t/m 4 januari 2019  
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019  
Meivakantie   22 april t/m 3 mei 2019 (inclusief 2e Paasdag)  
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019  
2e Pinksterdag 10 juni 2019  
Zomervakantie:   8 juli t/m 16 augustus 2019  
   ---------------------------------------------------------------------   
(Het schooljaar 2019-2020 begint op maandag 19 augustus 2019) 

Studiedagen
 5 oktober 2018
 6 december 2018
12 februari 2019
28 maart 2019
31 mei 2019
17 juni 2019
 5 juli 2019