Schooltijden en vrije dagen

OBS Mettegeupel is met ingang van het  schooljaar 2016-2017 gestart met een continurooster.

Schooltijden
Maandag:   8.30 - 14.30 uur
Dinsdag:     8.30 - 14.30 uur
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur
Donderdag: 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag:       8.30 - 14.30 uur

Vrije dagen
Kijk in onze agenda voor alle vrije dagen en actuele activiteiten.
De zomervakantie duurt van 9 juli t/m 19 augustus 2018. Vrijdag 6 juli 2018 zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.