Schooltijden en vrije dagen

OBS Mettegeupel is met ingang van het  schooljaar 2016-2017 gestart met een continurooster.

Schooltijden
Maandag:    8.30 - 14.30 uur
Dinsdag:      8.30 - 14.30 uur
Woensdag:  8.30 - 12.30 uur
Donderdag: 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag:        8.30 - 14.30 uur

Vrije dagen
Kijk in onze agenda voor alle vrije dagen en actuele activiteiten.
De zomervakantie duurt van 9 juli t/m 19 augustus 2018. Vrijdag 6 juli 2018 zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

Schooljaar 2019-2020:
Vakanties
Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019  
Kerstvakantie   23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020  
Meivakantie   20 april t/m 5 mei 2019 (inclusief Bevrijdingsdag)  
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020  
2e Pinksterdag 1 juni 2020  
Zomervakantie:   13 juli t/m 21 augustus 2020  
   ---------------------------------------------------------------------   
(Het schooljaar 2020-2021 begint op maandag 24 augustus 2020) 

Studiedagen
10 september 2019
4 oktober 2019
9 oktober 2019
 6 december 2019
(tot 10.30 uur)
20 december 2019 (vrijdagmiddag)
29 januari 2020
21 februari 2020 (vrijdagmiddag)
4 mei 2020
10 juli 2020