Schooltijden en vrije dagen

OBS Mettegeupel is met ingang van het  schooljaar 2016-2017 gestart met een continurooster.

Schooltijden
Maandag:    8.30 - 14.30 uur
Dinsdag:      8.30 - 14.30 uur
Woensdag:  8.30 - 12.30 uur
Donderdag: 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag:        8.30 - 14.30 uur

Vrije dagen
Kijk in onze agenda voor alle vrije dagen en actuele activiteiten.

Vakantierooster 2020-2021
19 t/m 23 oktober 2020    Herfstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021   Kerstvakantie
15 t/m 19 februari 2021   Voorjaarsvakantie 
 5 april 2021   Pasen
 27 april 2021   Koningsdag 
 3 t/m 14 mei 2021  Meivakantie (inclusief Hemelvaart) 
 24 mei 2021   Tweede Pinksterdag
 26 juli t/m 3 september 2021   Zomervakantie

 

Afwijkende schooltijden

Vrijdag 4 december 2020 vanaf 12:30 vrij 

Vrijdag 18 december 2020 vanaf 12:30 uur vrij  

Vrijdag 12 februari 2020 vanaf 12:30 vrij 


Studiedagen 
In het schooljaar 2020-2021 staan weer enkele studiedagen voor het personeel gepland. Alle kinderen zijn deze dagen vrij. Het gaat om de volgende dagen: 
 
dinsdag 15 september 2020 
maandag 5 oktober 2020 
maandag 2 november 2020 
vrijdag 12 maart  2021 
woensdag 21 april 2021 
vrijdag 23 juli 2021 (laatste schooldag)