Ouders over Mettegeupel

Lonneke van Orsouw, moeder van Tess (groep 7) en Tom (groep 2)
“De lijntjes op Mettegeupel zijn kort. Als ouders voelen we geen belemmeringen om onderwerpen aan de orde te stellen. We zien dat de school niet stilstaat en zich ontwikkelt. Zoals op het gebied van ICT en leren. Tess werkt nu ook met tablets. Hierdoor krijgt ze onderwijs dat nog meer op maat is. Ze krijgt meer uitdaging en kan een tandje erbij zetten.
Niet alleen binnen de school leren de kinderen, ook maken ze uitstapjes. Die zijn niet alleen leuk maar ook leerzaam. Zo is laatst een bezoek gebracht aan een boerderij waarover Tess thuis enthousiast heeft verteld.”
  
Anneke Blom, moeder van Pim (groep 7) en Femke (groep 5)
“We kozen voor Mettegeupel na de rondleiding. Die gaf de doorslag toen we een school moesten kiezen voor Pim. Het voelde hier goed en Pim voelde zich meteen op zijn gemak hier. Dat is nog steeds zo: hij en Femke gaan met plezier naar school. Dit heeft te maken denk ik met de geborgenheid hier in school, maar ook met de manier van lesgeven.
Met welk woord ik deze school het beste kan typeren? Ik kies dan voor het begrip ‘samen’. Dat woord past erg goed bij deze school. We merken als ouders dat er hier veel verbondenheid is. Dat de school echt het contact aangaat met kinderen en ouders en open staat voor nieuwe ideeën. Je kunt altijd langskomen als er iets is.”

Claire de Bruijn, moeder van Pim (groep 2)
“We hebben heel bewust gekozen voor OBS Mettegeupel. Je kunt schoolgidsen bekijken en vergelijken, maar er gaat niets boven je eigen indruk en gevoel. Tijdens een rondleiding proefden we veel enthousiasme en respect voor elkaar.” Sinds de herfstvakantie van 2016 zit Pim hier op school. Het contact met de leerkrachten en de directeur is heel laagdrempelig. Leerkrachten kun je ook na schooltijd aanspreken. Mijn beeld is dat deze school in beweging is en inspeelt op wat kinderen van nu nodig hebben. Er is veel openheid naar ouders toe. Zo waren we laatst op een ouderavond waar ouders werd gevraagd actief mee te denken over wat er nog beter kan op school.”