Waarom Mettegeupel

Mettegeupel is een school met een eigen sfeer en gezicht.  We willen niet alleen goed onderwijs bieden. Ook willen we dat kinderen met plezier leren.

 
Korte lijnen

We zijn een school waar ieder kind gezien wordt. De lijnen zijn kort en bij vragen of problemen schakelen we snel met u als ouder. Omgekeerd kunt u altijd terecht bij de leerkracht met uw vragen en gaan we snel op zoek naar oplossingen.

  
Veilige school door inzet van Kanjertraining

Welbevinden en een gevoel van veiligheid zijn voorwaarden voor een kind om tot leren te kunnen komen. Onze leerkrachten bieden elk kind de ruimte om zichzelf te zijn. Openheid en een positieve sfeer kenmerken onze school.
Schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met Kanjertraining. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid

  
Uitdagende leeromgeving

We bieden kinderen een uitdagende leeromgeving, binnen én buiten de school. Zo werken we ook samen met andere organisaties en bedrijven om kinderen nieuwe ontdek- en leermogelijkheden aan te reiken.

  
Talentontwikkeling

Niet ieder kind leert op dezelfde manier. We dagen kinderen uit hun talenten te ontdekken en hun grenzen te verleggen. Ook op creatief gebied. In ons onderwijs maken we gebruik van een variatie aan werkvormen en projecten.