Ons onderwijs

Mettegeupel biedt eigentijds onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de wereld waarin kinderen nu opgroeien en dat hen voorbereidt op de toekomst.

De visie van obs Mettegeupel.

Vier pijlers vormen het fundament onder ons onderwijs.

1. Basisvaardigheden taal en rekenen

Voor schoolsucces en voor de latere loopbaan zijn taal en rekenen heel belangrijk. Daarom zorgen we in ons onderwijs voor een sterke basis en geven we veel aandacht aan lezen, schrijven en rekenen. De prestaties en vorderingen houden we scherp in de gaten.  

 
2. Onderwijs op maat

Goed onderwijs betekent onderwijs dat tegemoet komt aan de behoeften van álle leerlingen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen die. Dat geldt voor kinderen die moeite hebben met leren of problemen hebben op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

 
3. Eigentijds leren

Uw kind groeit op in een snel veranderende wereld. In ons onderwijsprogramma sluiten we aan bij de nieuwe tijd en bij de belevingswereld en interesses van kinderen. Uiteraard maken we gebruik van ICT-hulpmiddelen zoals tablets. Eigentijds leren betekent ook vaardigheden ontwikkelen die voor nu en de toekomst belangrijk zijn. Zoals initiatief nemen, samenwerken, kritisch nadenken en creatieve oplossingen bedenken. Daarom stimuleren we kinderen zelf om op ontdekking te gaan en prikkelen we hun nieuwsgierigheid.

 
4. Samenwerken

Mettegeupel is een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten. De ontwikkeling van uw kind vraagt om samenspel en dialoog. Zoals de Afrikaanse uitdrukking luidt: ‘it takes a village to raise a child’.  Kinderen leren niet alleen op school maar ook daarbuiten. En dat leren gaat altijd door. Ook u als ouder speelt hier een rol in. Ouderbetrokkenheid zien we als een belangrijke sleutel om het beste te halen uit uw kind.