Kinderraad


Waarom een Kinderraad?
De belangrijke doelstellingen van onze school t.a.v. de Kinderraad zijn:
 • De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
 • Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben de kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken.
 • Kinderen leren, door mee te doen in een raad, dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
 • De leden (kinderen) leren zo beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen en uiten wat er in hen omgaat.
 • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp. Ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen.
  Hoe functioneert de raad?

  De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kiezen ieder jaar twee vertegenwoordigers van hun klas. Kinderen stellen zichzelf verkiesbaar. Deze vertegenwoordigers praten met de kinderen in de klas over de punten die besproken gaan worden in de vergadering van de Kinderraad. Tijdens deze vergadering kunnen zij dan de mening van hun klas vertegenwoordigen. We vergaderen ongeveer 1 keer per 3 weken onder schooltijd. Juf Carola stuurt de kinderraad aan.

  Kinderen kunnen ook zelf contact met de Kinderraad opnemen. Dit kan door een brief in de ideeënbus te stoppen. Deze ideeënbus staat in de aula. Verder heeft elke klas een map van de Kinderraad. In deze map zit de agenda en de notulen. Kinderen kunnen, als ze iets besproken willen hebben in de Kinderraad, dit opschrijven en in de klassenmap stoppen. Dan wordt dit meegenomen in de vergadering.

  Nieuws van de Kinderraad wordt steeds vers aangevoerd op de website van de school.