Bezoek aan STOOOMlab

Vrijdag 25 oktober zijn we met groep 8 en een aantal enthousiaste (groot)ouders op de fiets en één auto naar Hooghuis Stadion gegaan. Daarin bevindt zich een lokaal waar de kinderen allerlei opdrachten moet uitvoeren die passen bij Ontdekken, Ondernemen en Onderzoeken. Vandaar de naam STOOOMlab.

De kinderen rouleerden naar alle hoeken en de begeleiders bleven bij hun onderdeel. Met heel veel enthousiasme werd er door de kinderen onderzocht, ondernomen en heel veel ontdekt. Enkele voorbeelden van de activiteiten: een knikkerbaan bouwen met GraviTrax, je eigen haar onderzoeken onder een digitale microscoop, programmeren van een MicroBit, een 3D-ontwerp maken en nog een aantal andere onderdelen.

Een hele leerzame ochtend voor iedereen die hierbij aanwezig was. Ook een groot compliment naar de klas, die zich als waardige vertegenwoordigers van obs Mettegeupel hebben gedragen. 

Bij de evaluatie werden er door de kinderen enkel tops uitgedeeld!

Dank ook aan allen die hebben meegeholpen om deze ochtend tot een succes te laten verlopen! En zeker ook aan Suzanne, die ons op een voortreffelijke manier heeft begeleid.
Ik hoop dat ik in de toekomst wederom een beroep op een aantal enthousiaste ouders mag doen.