Tropenrooster obs Mettegeupel

Oss, 23 juni 2019, 16.36 uur

Beste ouders/verzorgers,

In het bericht van zaterdag hebben wij al vermeld de temperaturen goed in de gaten te houden en aanpassingen te doen als dat nodig mocht zijn. Een rondje langs alle andere SAAM-scholen leert dat elke school hier anders mee omgaat, omdat bijvoorbeeld. het schoolgebouw om andere maatregelen vraagt en daarom een eigen aanpassing doet.
(Onze school is laagbouw met een plat dak en de meeste lokalen hebben middagzon.)

Het ziet er naar uit dat het de hele week warm blijft. Het MT en de MR van obs Mettegeupel hebben nagedacht hoe we hier het beste mee om kunnen gaan en of we toch aanpassingen moeten doen i.v.m. het welbevinden van onze kinderen en collega’s. De volgende aanpassing is met instemming van de MR tot stand gekomen:

Komende week (24 t/m 28 juni) gaan we maandag, dinsdag en woensdag een tropenrooster draaien. Op deze dagen wordt van 08.30 - 12.30 lesgegeven. Dat betekent dat u de kinderen dan om 12.30 uur kunt ophalen van school. De kinderen lunchen thuis.

Op dinsdag nemen wij de beslissing hoe het rooster de rest van de week eruit gaat zien. Verschillende weersvoorspellingen laten ook andere temperaturen zien. Dan kunnen wij wellicht een betere inschatting maken.

Mocht het niet lukken om zelf voor opvang van de kinderen te zorgen, waar wij uiteraard begrip voor hebben, wordt er voor opvang op school gezorgd. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dit vóór 8.30 uur op de dag zelf aan de leerkracht doorgeven. 

We zullen ook de BSO in kennis stellen. 

We begrijpen dat deze oplossing voor ongemak kan zorgen, maar de warmte kan behoorlijk oplopen waardoor het niet meer prettig kan zijn voor de kinderen om op school te verblijven.

De geplande rapportgesprekken zullen wel gewoon doorgaan!

Met vriendelijke groet, 

team obs Mettegeupel