Jeugdburgemeester Jara

OBS Mettegeupel levert wederom Osse jeugdburgemeester

Tijdens een speciale zitting van de Osse jeugdgemeenteraad is het plan van groep 8 van OBS Mettegeupel als beste naar voren gekomen. Het idee van deze kinderen om een water-speeltuin aan de rand van de wijk Mettegeupel realiseren kreeg de meeste stemmen.

’s Middags was de 11-jarige Jara uit groep 7 van OBS Mettegeupel al geïnstalleerd in de nieuwe Osse jeugdgemeenteraad. Zij was uit een tiental kandidaten uit haar groep als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen. 

De school, wiens plan als beste uit de bus zou komen, mag voor een jaar de jeugdburgemeester leveren. Ook oud-jeugdburgemeester Phuong Loan zit op OBS Mettegeupel. Zij heeft het afgelopen jaar genoten van haar taak. 
De jeugdgemeenteraad van Oss vergaderde op dinsdag 26 maart op het gemeentehuis in Oss. Vier basisscholen leverden ieder 8 leerlingen om hun school te vertegenwoordigen. De 32 leerlingen houden zich een middag en avond bezig met lokale politiek en bedenken concrete plannen voor het thema Duurzaamheid. Wethouder van Geffen stelt voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar. 

Programma

De Jeugdgemeenteraadsvergadering begon 's avonds om 18.00 uur en werd voorgezeten door burgemeester Buijs-Glaudemans. 
Op het gemeentehuis voerden de leerlingen gesprekken met raadsleden. Zij vertelden de leerlingen over hun werk en gaven hun standpunten over het thema Duurzaamheid. Met deze informatie konden de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. Het project van OBS Mettegeupel kreeg de meeste stemmen en zal ook echt worden uitgevoerd.