Groep 5/6

  

Welkom op onze groepspagina

Groep 5/ 6 heeft  22 kinderen en ze krijgen les van juf Marian en juf Celine. Op onze pagina kun je zien wat we allemaal in de groep doen. In groep 5 werken we bij de vakken rekenen en taal op tablets. Iedereen kan hiermee op het eigen niveau werken. De dictees en andere opdrachten maken we in werkboeken en schriftjes. We oefenen daarom ook veel met het netjes schrijven. Het vak wereldoriëntatie doen we met de nieuwe methode Blink. Soms gebruiken we hierbij laptops om informatie op te zoeken of een werkstuk te maken. Later in het jaar gaan we ook in groepjes aan de klas presenteren wat we hebben geleerd bij het project. We hebben elke dag tijd om te lezen en maken samen leesopdrachten. 
Veel kijk en leesplezier.

>> Lees meer over groep 6