Welkom op de groepspagina

In groep 3/4 werkt juf Marian. Zij is de hele week werkzaam in deze groep. Juf Britt is als lio-stagiaire (4e jaars PABO-student) op maandag, dinsdag en woensdag in de groep werkzaam. Juf Marian vervult op deze dagen ook andere taken in de school, zoals het begeleiden van individuele kinderen of kleine groepjes.
  

Leren lezen staat centraal

In groep 3 staat het leren lezen centraal. De kinderen leren de letters, tweetekenklanken en dubbelklanken en leren deze lezen in woorden en zinnen. Op allerlei manieren oefenen de kinderen met letters en het lezen met als doel het tempo steeds meer te verhogen. Ook leren de kinderen deze letters te schrijven en ook het goed schrijven van woorden komt aan bod.

 
Begrijpend lezen

In groep 4 komt naast het verder oefenen van het technisch lezen (tempo verhogen, langere woorden en zinnen lezen, op toon lezen) ook het begrijpend lezen steeds meer aan de orde. Kinderen maken kennis met vijf strategieën en leren deze in te zetten om een tekst te kunnen gebruiken. Deze vijf strategieën zijn: voorspellen, vragen stellen, ophelderen van onduidelijkheden, verbanden zoeken en samenvatten.

 
Taal en spelling

Bij taal leren de kinderen woordsoorten als zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord. Ze leren zinnen te maken. De kinderen leren het alfabet en wat klinkers en medeklinkers zijn. Bij spelling leren de kinderen luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden goed schrijven.

 
Rekenen

Met rekenen worden de sommen t/m 10 verder ingeoefend en leren de kinderen deze snel uit te rekenen (automatiseren). Ook leren de kinderen de sommen t/m 20 uit te rekenen, eerst met het rekenrek, later uit het hoofd. Daarna wordt dit verder uitgebreid en leren de kinderen erbij en erafsommen t/m 100 uitrekenen, eerst met behulp van de lege getallenlijn, later uit het hoofd. Met klokkijken leren de kinderen de halve uren en de kwartieren aflezen op een analoge klok. Ze maken kennis met de digitale klok en leren de hele en de halve uren hierop aflezen. De kinderen leren wat een meter, een kilogram en een liter is.
Na het kennismaken met herhaald optellen en groepjes maken leren de kinderen de tafels van 1 t/m 6 en 10. Ze oefenen de tafels van 1 t/m 5 en 10 snel uitrekenen  (automatiseren).

 
Werken met tablet

In groep 4 wordt gestart met het werken op de tablet. Elk kind krijgt een eigen tablet om aan de opdrachten van taal en rekenen te werken. Na deze opdrachten en taken werken ze verder aan plusopdrachten op eigen niveau en kunnen ze werken aan hun eigen leerdoelen.

 
Wereldoriëntatie

Naast de basisvakken wordt in groep 3/4 ook aan de wereldoriënterende en creatieve vakken gewerkt. Tijdens de wereldoriënterende vakken zijn de kinderen vooral ontdekkend en ervarend bezig met onderwerpen van verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis,  natuur en techniek. De creatieve vakken (muziek, drama, teken en handvaardigheid) kunnen hieraan gekoppeld worden. Ook worden deze vormgegeven in de ateliers die twee keer per jaar plaatsvinden. In kleine groepjes werken de kinderen onder leiding van ouders twee weken aan een zelfgekozen opdracht, vaak rondom een thema.  Tijdens ‘de breek van de week’ laten kinderen zien wat ze in de klas gedaan of geleerd hebben of ze vertellen over een uitstapje dat ze met de klas gemaakt hebben.

Uitstapjes

De kinderen maken een aantal uitstapjes. Dit kan met groep 3, met groep 4 of met groep 3/4. We brengen onder andere een bezoek aan de melkveehouderij, de kinderboerderij, de bibliotheek, de brandweer en mogen een voorstelling bezoeken in het kader van OKVO (Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs).

 
Leren presenteren

Op onze school hebben wij een leerlijn presenteren. In groep 3 krijgen de kinderen een week de kanjerkoffer mee naar huis. In deze koffer verzamelen de kinderen gedurende die week spullen. Aan de hand van deze spullen vertelt het kind in de kring over zichzelf. Zo leren we elkaar nog beter kennen. De kanjerkoffer wordt afgesloten met een complimentenronde.

De kinderen van groep 4 houden een hobbykring. Elk kind vertelt in het kort over zijn of haar hobby. Daarna mogen de andere kinderen vragen stellen. De hobbykring wordt afgesloten met tops en tips gegeven door de andere kinderen.

>> Terug naar de groepspagina 3-4